Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy GT Trans Tomasz Gołba

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GT Trans Tomasz Gołba
 2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez wprowadzone danych kontaktowych do formularza na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z konkretnego zadanego pytania w formularzu na podstawie wyraźnej zgody – Art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym przy wykonaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy, zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy : – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z danymi osobowymi podanymi na stronie kontaktowej jest dobrowolna zgoda danej osoby. Dane osobowe mogą być przetwarzane przede wszystkim, jeśli dana osoba – dobrowolnie, bez żadnych wątpliwości wyrazi na to zgodę.
 6. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to będzie konieczne do obsługi tego zapytania, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 8. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 10. Danymi do realizacji celu przetwarzania danych w formularzu kontaktowym są miedzy innymi:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail.
 1. Danymi do realizacji celu przetwarzania danych wynikającymi z zawarcia umowy są miedzy innymi:
 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane adresowe,
 • dane telefoniczne,
 • dane przedmiotu umowy,
 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność to również nazwa działalności oraz REGON.
 2. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
 • wglądu – dostępu do danych,
 • modyfikacji – sprostowania danych,
 • usuwania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochrona danych osobowych,
 • przenoszenia danych.
 1. Administrator zapewnia należytą staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Podane dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Podane dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osoba trzecim.